Ees­mär­giga suu­ren­dada oma või­me­kust otsime PUHASTUSTEENINDAJAT ja taas­tus­ravi ja õen­dus­abi mees­konda HOOL­DA­JAID ja ÕDE.

Kan­di­dee­ri­mine kes­tab!

 

Tookuulutus puhastusteenindaja2

 

Tookuulutus hooldaja2

 

 Tookuulutus ode 3